Vị trí các tòa CT01 đến CT05 Vinhomes Gallery Giảng Võ với địa thế trung tâm,…