Vinpearl Condotel là chuỗi condotel được đầu tư quản lý bởi Vinpearl. Được phát triển tại các thành phố du lịch và ở những vị trí đẹp nhất thuận tiện cho việc sử dụng cũng như kinh doanh du lịch.